Rektor ved Tyrifjord barne- og ungdomsskole
Susan Ursett

Rektor

Marina Necajeva

Admin-medarbeider

Vinicius Rocha

Inspektør/Lærer