VURDERER DU

NY SKOLE?

Velkommen til Tyrifjord!

Har du spørsmål om skolen eller ønsker du å avtale et møte? Send oss en melding via skjemaet, så tar vi kontakt med deg så raskt som mulig.

Vi ønsker at du skal gjøre et veloverveid valg av skole, og er opptatt av å formidle trygghet i prosessen. Derfor anbefaler vi et uforpliktende møte med oss, gjerne etterfulgt av en prøvedag/periode for eleven.

Skolen har nå venteliste på alle trinn.

Rektor ved Tyrifjord barne- og ungdomsskole

Susan Ursett, rektor

Avtal et møte med rektor.

Kontakt oss - Avtal møte med rektor

UTTALELSER FRA TIDLIGERE FORELDRE OG ELEVER

  • «Tyrifjord barne- og ungdomsskole har et oversiktlig og trygt miljø hvor den enkelte elev blir tatt vare på.»
  • «Det er fokus på sunne verdier og holdninger.»
  • «Hverdagen preges av engasjerte lærere som skaper et godt fagmiljø.»
  • «Lærerne underviste på en interessant måte som ga meg lyst til å lære mer.»
  • «De holdningene og arbeidsteknikkene jeg fikk med meg har vært svært nyttige for meg senere i livet.»

Skolepenger

Småskolen
1. barn: kr 1.013 pr mnd
2. barn: kr 608 pr mnd (40% rabatt)
3. barn: kr 203 pr mnd (80% rabatt)

Mellomtrinnet
1. barn: kr 1.089 pr mnd
2. barn: kr 653 pr mnd (40% rabatt)
3. barn: kr 218 pr mnd (80% rabatt)

Ungdomsskolen
1. barn: kr 1.357 pr mnd
2. barn: kr 814 pr mnd (40% rabatt)
3. barn: kr 271 pr mnd (80% rabatt)

Småskolen
1. barn: kr 977 pr mnd
2. barn: kr 586 pr mnd (40% rabatt)
3. barn: kr 195 pr mnd (80% rabatt)

Mellomtrinnet
1. barn: kr 1050 pr mnd
2. barn: kr 630 pr mnd (40% rabatt)
3. barn: kr 210 pr mnd (80% rabatt)

Ungdomsskolen
1. barn: kr 1309 pr mnd
2. barn: kr 786 pr mnd (40% rabatt)
3. barn: kr 262 pr mnd (80% rabatt)

Småskolen
1. barn: kr 956 pr mnd
2. barn: kr 573 pr mnd (40% rabatt)
3. barn: kr 191 pr mnd (80% rabatt)

Mellomtrinnet
1. barn: kr 1027 pr mnd
2. barn: kr 616 pr mnd (40% rabatt)
3. barn: kr 205 pr mnd (80% rabatt)

Ungdomsskolen
1. barn: kr 1281 pr mnd
2. barn: kr 769 pr mnd (40% rabatt)
3. barn: kr 256 pr mnd (80% rabatt)