VURDERER DU

NY SKOLE?

Velkommen til Tyrifjord!

Har du spørsmål om skolen eller ønsker du å avtale et møte? Send oss en melding via skjemaet, så tar vi kontakt med deg så raskt som mulig.

Vi ønsker at du skal gjøre et veloverveid valg av skole, og er opptatt av å formidle trygghet i prosessen. Derfor anbefaler vi et uforpliktende møte med oss, gjerne etterfulgt av en prøvedag/periode for eleven.

Skolen har nå venteliste på alle trinn.

Rektor ved Tyrifjord barne- og ungdomsskole

Susan Ursett, rektor

Avtal et møte med rektor.  UTTALELSER FRA TIDLIGERE FORELDRE OG ELEVER

  • «Tyrifjord barne- og ungdomsskole har et oversiktlig og trygt miljø hvor den enkelte elev blir tatt vare på.»
  • «Det er fokus på sunne verdier og holdninger.»
  • «Hverdagen preges av engasjerte lærere som skaper et godt fagmiljø.»
  • «Lærerne underviste på en interessant måte som ga meg lyst til å lære mer.»
  • «De holdningene og arbeidsteknikkene jeg fikk med meg har vært svært nyttige for meg senere i livet.»

  Skolepenger

  Småskolen
  1. barn: kr 977 pr mnd
  2. barn: kr 586 pr mnd (40% rabatt)
  3. barn: kr 195 pr mnd (80% rabatt)

  Mellomtrinnet
  1. barn: kr 1050 pr mnd
  2. barn: kr 630 pr mnd (40% rabatt)
  3. barn: kr 210 pr mnd (80% rabatt)

  Ungdomsskolen
  1. barn: kr 1309 pr mnd
  2. barn: kr 786 pr mnd (40% rabatt)
  3. barn: kr 262 pr mnd (80% rabatt)

  Småskolen
  1. barn: kr 956 pr mnd
  2. barn: kr 573 pr mnd (40% rabatt)
  3. barn: kr 191 pr mnd (80% rabatt)

  Mellomtrinnet
  1. barn: kr 1027 pr mnd
  2. barn: kr 616 pr mnd (40% rabatt)
  3. barn: kr 205 pr mnd (80% rabatt)

  Ungdomsskolen
  1. barn: kr 1281 pr mnd
  2. barn: kr 769 pr mnd (40% rabatt)
  3. barn: kr 256 pr mnd (80% rabatt)

  Småskolen
  1. barn: kr 925 pr mnd
  2. barn: kr 555 pr mnd (40% rabatt)
  3. barn: kr 185 pr mnd (80% rabatt)

  Mellomtrinnet
  1. barn: kr 994 pr mnd
  2. barn: kr 596 pr mnd (40% rabatt)
  3. barn: kr 199 pr mnd (80% rabatt)

  Ungdomsskolen
  1. barn: kr 1240 pr mnd
  2. barn: kr 744 pr mnd (40% rabatt)
  3. barn: kr 248 pr mnd (80% rabatt)

  Priser for SFO

  Betalingssatser pr måned i 11 måneder (August-Juni)

  Fulltids SFO, man-fre er kr. 2.325,- inklusive matpenger på kr. 250.-.

  Sats per dag er kr. 465,- inklusive matpenger. SFO fra 7.30-16.30 utenom skoletid.

  Sats per time er etter avtale med skolen. Matpenger kommer i tillegg. Priser er som følger:

  Antall timer per uke Pris per måned unntatt mat
  1-5 timer 550
  6-10 timer 1100
  11-15 timer 1650

  Betalingssatser pr måned i 11 måneder (August-Juni)

  %             Antall dager                         Pris                         Tillegg                    Matpenger (ett måltid om dagen)

  100%                     5                             2016,-                         +                             240,-

  80%                        4                             1613,-                         +                             192,-

  60%                        3                             1210,-                         +                              144,-

  40%                        2                               807,-                         +                               96,-

  20%                        1                               403,-                         +                               48,-

  Betalingssatser pr måned i 11 måneder (August-Juni)

  %             Antall dager                         Pris                         Tillegg                    Matpenger (ett måltid om dagen)

  100%                     5                             1952,-                         +                             234,-

  80%                        4                             1614,-                         +                             186,-

  60%                        3                             1272,-                         +                              133,-

  40%                        2                               915,-                         +                               91,-

  20%                        1                               575,-                         +                               44,-