VURDERER DU

NY SKOLE?

Velkommen til Tyrifjord!

Har du spørsmål om skolen eller ønsker du å avtale et møte? Send oss en melding via skjemaet, så tar vi kontakt med deg så raskt som mulig.

Vi ønsker at du skal gjøre et veloverveid valg av skole, og er opptatt av å formidle trygghet i prosessen. Derfor anbefaler vi et uforpliktende møte med oss, gjerne etterfulgt av en prøvedag/periode for eleven.

Skolen har nå venteliste på alle trinn.

Rektor ved Tyrifjord barne- og ungdomsskole

Susan Ursett, rektor

Avtal et møte med rektor.

Kontakt oss - Avtal møte med rektor

UTTALELSER FRA TIDLIGERE FORELDRE OG ELEVER

  • «Tyrifjord barne- og ungdomsskole har et oversiktlig og trygt miljø hvor den enkelte elev blir tatt vare på.»
  • «Det er fokus på sunne verdier og holdninger.»
  • «Hverdagen preges av engasjerte lærere som skaper et godt fagmiljø.»
  • «Lærerne underviste på en interessant måte som ga meg lyst til å lære mer.»
  • «De holdningene og arbeidsteknikkene jeg fikk med meg har vært svært nyttige for meg senere i livet.»

Skolepenger

Småskolen
1. barn: kr 1.074 pr mnd
2. barn: kr 645 pr mnd (40% rabatt)
3. barn: kr 215 pr mnd (80% rabatt)

Mellomtrinnet
1. barn: kr 1.155 pr mnd
2. barn: kr 693 pr mnd (40% rabatt)
3. barn: kr 231 pr mnd (80% rabatt)

Ungdomsskolen
1. barn: kr 1.439 pr mnd
2. barn: kr 864 pr mnd (40% rabatt)
3. barn: kr 288 pr mnd (80% rabatt)

Småskolen
1. barn: kr 1.047 pr mnd
2. barn: kr 628 pr mnd (40% rabatt)
3. barn: kr 209 pr mnd (80% rabatt)

Mellomtrinnet
1. barn: kr 1.126 pr mnd
2. barn: kr 676 pr mnd (40% rabatt)
3. barn: kr 225 pr mnd (80% rabatt)

Ungdomsskolen
1. barn: kr 1.403 pr mnd
2. barn: kr 842 pr mnd (40% rabatt)
3. barn: kr 281 pr mnd (80% rabatt)

Småskolen
1. barn: kr 1.013 pr mnd
2. barn: kr 608 pr mnd (40% rabatt)
3. barn: kr 203 pr mnd (80% rabatt)

Mellomtrinnet
1. barn: kr 1.089 pr mnd
2. barn: kr 653 pr mnd (40% rabatt)
3. barn: kr 218 pr mnd (80% rabatt)

Ungdomsskolen
1. barn: kr 1.357 pr mnd
2. barn: kr 814 pr mnd (40% rabatt)
3. barn: kr 271 pr mnd (80% rabatt)