VÅRT ARBEID MED VERDIER

Vi ønsker at kristne verdier skal prege elevenes hverdag, så hver måned blir en ny verdi satt i fokus.

Gjennom samtaler og aktiviteter får elevene ny kunnskap om disse verdiene og de erfarer hva som skjer når disse verdiene preger holdninger og handlinger i klasserommet, hjemmet og samfunnet.

30

varige verdier over tre år

År 1

 • Ansvar
 • Vennskap
 • Takknemlighet
 • Giverglede/generøsitet
 • Tilgivelse
 • Samarbeid
 • Ærlighet
 • Fred
 • Frihet
 • Håp

År 2

 • Omsorg
 • Toleranse
 • Tillit
 • Omtenksomhet
 • Tro
 • Kjærlighet
 • Mot
 • Tålmodighet
 • Enhet-samhold
 • Forståelse

År 3

 • Respekt
 • Talenter
 • Storsinn
 • Empati
 • Raushet
 • Ydmykhet
 • Forvaltning
 • Lykke
 • Lojalitet
 • Glede