VERDIBASERT UNDERVISNING

- for å forberede seg til livet

Skolegang omfatter mer enn bare fag. For å navigere i den virkelige verden skal et barn være godt rustet. Tyrifjord barne- og ungdomsskole tar dette oppdraget på alvor og arbeider kontinuerlig med å sette fokus på varige, viktige verdier for å gi barnet et trygt og godt fundament.

Et barn som har et bevisst og ansvarlig forhold til disse verdiene er mer klar for livet, til å møte sine medmennesker og til å engasjere seg i samfunnet.

HVER ELEV

i sentrum

Vi har ikke som mål å bli en stor skole fordi vi har som mål å ha mye tid til hver enkelt elev; tid til å samtale med hver elev, tid til den faglige oppfølgingen av hver elev, og tid til å dele elevens gleder og sorger.

Klassene er små og lærertettheten er høy; lærerne ser hver elev og er opptatte av å vise eleven at de er verdsatt og har et stort potensial.

Elever som blir verdsatt, blir trygge; elever som blir sett, lærer mer.

TROEN PÅ

seg selv motiverer

Elever som opplever at læreren har tro på dem begynner å tro på seg selv. Det kristne livssynet som preger skolen, viser elevene at de har stor verdi og et godt potensial.

Lærerne er optimister på elevenes vegne, og gjennom relevant, variert og praktisk undervisning der de oppfordres til å undre seg, forske og lete etter spørsmål og svar, får elevene lyst til å lære. Optimistiske lærere gir elever troen på seg selv; elever som tror på seg selv blir motiverte.

EN TRYGG

eksperimenterende læringskultur

Den som skal bli god til noe må øve, den må lære av sine feil og sette seg nye mål. Tyrifjord barne- og ungdomsskole har en læringskultur der elevene tør å eksperimentere og gjøre feil.

Lærerne gir anerkjennelse for de små skrittene langs veien, troen på egne evner vokser og elevene får et ønske om å nå stadig høyere mål. Å nå høyere mål krever innsats, mye innsats. Innsats veiledet av optimistiske lærere fører til motivasjon; motivasjon fører til mestring.

HØYE MÅL

gir nye muligheter

Skolens gode faglige resultater kommer av at vi sikter mot høye mål. Vi arbeider for at hver elev skal være stolte av vitnemålet sitt når de går ut av 10. trinn.

Godt kvalifiserte lærere og tett faglig oppfølging i små klasser gir en oversiktlig og rik læringsarena der elevene blir motiverte for å gjøre en innsats for å oppnå sitt potensial.
Motivasjon fører til mestring som igjen gir mange nye muligheter.

Kristent
verdigrunnlag

Gode
lærere

I trygge
hender

Kristent verdigrunnlag

Gode lærere

I trygge hender