DETTE ER

Tyrifjord barne- og ungdomsskole

 • null
  Kristen friskole med elever fra 1. til 10. trinn
 • null
  Offentlig godkjent etter friskoleloven
 • null
  Små klasser og sterkt faglig fundament
 • null
  Verdibasert undervisning
 • null
  Høy lærertetthet
 • null
  Verdifullt tilleggsprogram
 • null
  Gode faglige resultater
 • null
  Samme rettigheter til hjelp fra andre instanser som på offentlig skole
 • null
  SFO før og etter skolen
 • null
  Eies og drives av Adventistkirkene Tyrifjord og Hønefoss

DETTE ER

Tyrifjord barne- og ungdomsskole

 • null
  Kristen friskole med elever fra 1. til 10. trinn
 • null
  Offentlig godkjent etter friskoleloven
 • null
  Små klasser og sterkt faglig fundament
 • null
  Verdibasert undervisning
 • null
  Høy lærertetthet
 • null
  Verdifullt tilleggsprogram
 • null
  Gode faglige resultater
 • null
  Samme rettigheter til hjelp fra andre instanser som på offentlig skole
 • null
  SFO før og etter skolen
 • null
  Eies og drives av Adventistkirkene Tyrifjord og Hønefoss

FOKUS

Tyrifjord barne- og ungdomsskole

 • null

  VARIGE VERDIER

  Evige verdier i et skiftende samfunn.

 • 30 VERDIER OVER TRE ÅR

  Livsmestring – et trygt og godt fundament.

 • lærer - voksen - se - barn - omsorg

  BLI SETT

  Elever som blir verdsatt, blir trygge; elever som blir sett, lærer mer.

 • tommel-opp

  BLI VERDSATT

  Elever som opplever at læreren har tro på dem begynner å tro på seg selv.

 • vokse-kunnskap

  BLI MOTIVERT

  Opplev mestring i en trygg og eksperimenterende læringskultur.

 • Høye mål - nå sitt potensial

  HØYE MÅL GIR NYE MULIGHETER

  En oversiktlig og rik læringsarena der elevene blir motivert for å oppnå sitt potensial.