Søknad om permisjon

Ansvarserklæring

Elevens fornavn og etternavn
Velg fra nedtrekksmenyen

Permisjonen gjelder:

Klikk i feltet for å velge.
Klikk i feltet for å velge.
Bruk tall

Privatskoleloven § 3-13

Permisjon frå den pliktige grunnskoleopplæringa

Ansvar

Klagefrist

Innsyn i dokumenter

Klikk feltet for å velge
F.eks. Hønefoss
E-post til en av elevens foresatte
Tlf. til en av elevens foresatte. Skriv nr etter +47
Fornavn og etternavn på søker (foresatt(e))