Ledelse og administrasjon

Rektor ved Tyrifjord barne- og ungdomsskole
Susan Ursett

Rektor

Øyvind Leknes

Styreleder

Vinicius Rocha

Inspektør/Lærer

Marina Necajeva

Admin-medarbeider

Vårt personell

Alvilde Lindbæk

Lærer

Ana-Adriana Johansen

Lærer

Anita Karmisholt Berglund

Assistent

Arne Ingvar Mosskull

Lærer

Christoffer Lien

Lærer

Drenica Bardhi

Assistent/SFO

Estelle Elofsson

Kjøkken

Franco D’Agostino

Assistent

Hanne Lise Eidsvig

Lærer

Jason Pascoe

Assistent

Jens Fossum

Lærer

Kjersti Liseth Giesebrecht

Lærer

Magdalena Lungu

Lærer

Mauritz Elofsson

Vaktmester

May Anette Stølen Tallini

Lærer

Miriam Marley

Lærer

Urszula Konopka

Assistent

Vanessa Ursett

Lærer

Vinicius Rocha

Inspektør/Lærer

Yolanda Gascon

Lærer

I permisjon