Alvilde Lindbæk

Lærer

Christoffer Lien

Lærer

Drenica Bardhi

Assistent/SFO

Estelle Elofsson

Kjøkken

Esther Rocha

Lærer

Franco D’Agostino

Assistent

Hanne Lise Eidsvig

Lærer

Jason Pascoe

Assistent

Jens Fossum

Lærer

Kjersti Liseth Giesebrecht

Lærer